Giới thiệu

Giới thiệu về Công ty TNHH XÂY DỰNG NEO KOREA VIỆT NAM
Tên công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NEO KOREA VIỆT NAM
Giám đốc: Shin Myoung Kang

Tell: 0082 1022452771 * Hotline: 0904 534 529 (Việt Nam)

Email: myoung7327@hanmail.net

Website: www.neokorea.vn

 

Video về dịch vụ neo đất