Neo SW-PTF

Hệ thống Neo SW-PTF

Hệ thống Neo SW-PTF là hệ thống neo cố định tạo lực kéo ma sát, mà theo kết quả khảo sát đầy đủ và quá trình áp dụng cho thấy hệ thống này đã được sử dụng phổ biến ở trong và ngoài Hàn Quốc. Nó có lớp bảo vệ chống ăn mòn và chống bụi đặc biệt, và được sử dụng cho các mục tiêu cố định khác như chống lực nhổ/đẩy nổi, bổ sung và ổn định của mặt cắt các đường mới và khu vực xây dựng phụ trợ, ổn định mái dốc, bổ sung cho tường, và ổn định miệng hố đào ngầm dựa trên chất lượng cao của nó nhận được nhờ quá trình thi công tiêu chuẩn.