Tin tức - Sự kiện

Công trình thi công tại Hàn Quốc

Cập nhập thông tin và hình ảnh hoạt động của dịch vụ NEO Korea tại công trình ở bên Hàn Quốc ...

Hợp tác Việt Nam - các nước

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Lào của Ðoàn công tác liên ngành của Chính phủ Việt Nam, do Thứ trưởng Xây dựng ...

Công trình ngầm – Đến lúc cần mở rộng, quản lý

Cục Quy hoạch đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) vừa đề xuất và nghiên cứu cơ chế quản lý, sử dụng đất đối với các công ...

Hợp tác kinh doanh với công ty neo W.S Geotech (Hàn Quốc)

Hợp tác kinh doanh với công ty neo W.S Geotech (Hàn Quốc) là một dấu ấn để khẳng định chỗ đứng của công ty với các đối t ...

Hợp tác kinh doanh với công ty địa chất nền móng H. J. Geological .(Hàn Quốc)

Hợp tác kinh doanh với công ty địa chất nền móng H. J. Geological .(Hàn Quốc) là một trong những sự hợp tác hiệu quả ...